LI­KA SOM BÄR

Veckans NU! - - MIX -

Den ene är ny­bli­ven vin­na­re av Me­lo­di­festi­va­len me­dan den and­re ar­be­tar som skå­de­spe­la­re i USA. Men där slu­tar skill­na­der­na mel­lan Måns Zel­mer­löw, 28, och ” How to get away with mur­der”- skå­di­sen Ja­ke Fa­la­hee, 26. Kil­lar­na är in­te ba­ra ex­tremt li­ka,

de ver­kar ock­så de­la gar­de­rob.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.