17- ÅRI­GA KY­LIE JEN­NER GRA­VID & DUM­PAD!

KY­LIE JEN­NER LE­VER SIN EGEN MAR­DRÖM

Veckans NU! - - FRONT PAGE - Av: AN­JA KÄLLSTEDT FOTO: ALL OVER PRESS, BULLS

Kim Kar­dashi­ans lil­la­sys­ter Ky­lie Jen­ner rap­por­te­ras vän­ta barn, men pojk­vän­nen Tyga vill in­te ha nå­got fa­mil­je­liv.

Att rul­la runt mel­lan la­ka­nen är en sak, men att ta kon­se­kven­ser­na av det är en helt an­nan – i al­la fall om man frå­gar ” Rack ci­ty”-rap­pa­ren Tyga, 25. En­ligt upp­gift har han näm­li­gen kas­tat in hand­du­ken se­dan han sägs ha gjort Ky­lie Jen­ner, 17, på smäl­len.

– Ba­ra tan­ken på att Ky­lie är gra­vid skräm­mer li­vet ur Tyga, sä­ger en in­si­der en­ligt saj­ten Hol­ly­wo­od­li­fe.

Tyga och Ky­lie har dej­tat se­dan sep­tem­ber. Re­a­li­ty­stjär­nan upp­ges ha bli­vit förkrossad när rap­pa­ren plöts­ligt dum­pa­de hen­ne.

– Det kom som en blixt från klar him­mel, sä­ger in­si­dern.

MAM­MAN BLEV ARG

Trots mar­dröms­si­tu­a­tio­nen får Ky­lie ing­et stöd från si­na nä­ra och kä­ra. Mam­ma Kris, 59, och sto­ra­sys­ter Ken­dall, 19, sägs va­ra allt an­nat än gla­da över be­bis­ny­he­ter­na.

– Kris blev arg. Ken­dall tyc­ker att att hon kas­tar bort sitt liv, sä­ger in­si­dern och fort­sät­ter: – He­la fa­mil­jen är choc­kad. Stac­kars Ky­lie!

Den se­nas­te ti­den har "Fa­mil­jen Kar­dashi­an"- stjärnan Ky­lie Jen­ner setts täc­ka ma­gen med pö­si­ga plagg och en­ligt upp­gift be­ror det på att hon är gra­vid.

Ky­li­es mam­ma Kris Jen­ner och sto­ra­sys­ter Ken­dall sägs va­ra upp­rör­da över be­bis­ny­he­ter­na. "Ken­dall tyc­ker att att hon kas­tar bort sitt liv", sä­ger en käl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.