Ma­ri­ah är kär!

Veckans NU! - - NEWS - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS

Hur­ra! Sång­di­van Ma­ri­ah Ca­rey har hit­tat kärleken igen ef­ter skils­mäs­san från Nick Can­non.

Ef­ter den upp­sli­tan­de skils­mäs­san från Nick Can­non har Ma­ri­ah Ca­rey äntligen hit­tat kärleken igen – i su­per­re­gis­sö­ren Brett Rat­ner.

– De­ras re­la­tion har bli­vit väl­digt se­ri­ös, sä­ger en käl­la.

Sång­ers­kan Ma­ri­ah Ca­rey, 45, är nykär. Hon ska näm­li­gen ha bör­jat dej­ta Brett Rat­ner, 46, som bland an­nat lig­ger bakom fil­mer som ” Rush hour” och ” X- Men: The Last stand”. Pa­ret fång­a­des ny­li­gen på bild till­sam­mans un­der en ro­man­tisk se­mes­ter på St Barts. En­ligt upp­gift ha­de de åkt dit för att fi­ra si­na födelsedagar till­sam­mans.

EX­MA­KEN GICK VI­DA­RE

För någ­ra vec­kor se­dan kom ny­he­ten om att Ma­ri­a­hs ex­ma­ke Nick Can­non, 34, bör­jat dej­ta mo­del­len Jessica White, 30. En­ligt upp­gift blev sång­ers­kan upp­rörd över att han ha­de gått vi­da­re så snabbt.

– Skils­mäs­san har in­te ens gått ige­nom än, sa en käl­la då en­ligt New York Post.

EN GNIS­TA TÄN­DES

Men nu är det allt­så an­nat ljud i skäl­lan, när Ma­ri­ah själv har hit­tat nå­gon att kuc­ki­lu­ra med. Hon och Brett har känt varand­ra länge. De ar­be­ta­de till­sam­mans för förs­ta gång­en re­dan 1998, när han re­gis­se­ra­de hen­nes mu­sik­vi­deo till­lå­ten ” I still be­li­e­ve”. Men på sisto­ne ska en ro­man­tisk gnis­ta ha tänts och nu upp­ges pa­ret va­ra redo att vi­sa sin kär­lek för världen.

– De­ras re­la­tion har ut­veck­lats de se­nas­te vec­kor­na och är nu väl­digt se­ri­ös, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

Ma­ri­ah Ca­rey är käääär. Ob­jek­tet för hen­nes öm­ma lå­ga är re­gis­sö­ren Brett Rat­ner. "DE HAR KÄNT VARAND­RA

LÄNGE"

En­ligt upp­gift har re­la­tio­nen bli­vit väl­digt se­ri­ös på kort tid.

Ny­li­gen fi­ra­de de si­na re­spek­ti­ve födelsedagar till­sam­mans. Även pa­rets ge­men­sam­ma kom­pis Court­ney Lo­ve, 50, var med på ett hörn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.