Blött& het…

Veckans NU! - - VECKANS NU! - AV: BELLA HANS­SON FOTO: ALL OVER PRESS

… det blev det när su­per­mo­del­len Dout­zen Kro­es och ma­ken Sun­ne­ry Ja­mes ny­li­gen se­mest­ra­de i Mi­a­mi.

Mo­del­len Dout­zen Kro­es tog ny­li­gen en pa­us från job­bet och åk­te till Mi­a­mi med ma­ken Sun­ne­ry Ja­mes.

Ing­et går upp mot li­te sal­ta vå­gor! Så re­so­ne­ra­de nog mo­del­len Dout­zen Kro­es, 30, som pac­ka­de bad­väs­kan och drog till so­li­ga Mi­a­mi till­sam­mans med ma­ken Sun­ne­ry Ja­mes, 36. An­led­ning­en till att stjär­nor­na val­de att åka till just Mi­a­mi sägs va­ra för att det var där de träf­fa­des för sex år se­dan. Nu har de va­rit gifta i fy­ra år och har so­nen Phyl­lon 4, och dot­tern Myl­le­na Mae, 8 må­na­der, ihop. På re­san sågs dock in­te bus­ung­ar­na till.

PUS­SA­DES I VATT­NET

Dout­zen och Sun­ne­ry ha­de ing­et emot att vi­sa sin kär­lek för varand­ra på stran­den. De kra­ma­des, lek­te och pus­sa­des i vatt­net. Dout­zen bar en cool bad­dräkt med le­o­pard­möns­ter me­dan Sun­ne­ry ha­de ett par svar­ta bad­byx­or. När so­len blev för stark sat­te dj: n på sig en grå t- shirt. Stjärn­pa­ret ro­a­de sig med att spe­la strand­ten­nis och såg verk­li­gen ut att ta till­va­ra på var­je se­kund av sin se­mes­ter.

– Nju­ter av en un­der­bar dag, skrev Victo­ria's sec­ret- äng­eln på Instagram.

Nu läng­tar vi till som­ma­ren!

Som­li­ga har det bra! Victo­ria's sec­ret- mo­del­len Dout­zen Kro­es åk­te ny­li­gen på se­mes­ter till Mi­a­mi, Flo­ri­da. "DE TOG TILL VA­RA PÅ VAR­JE SE­KUND" Dout­zen är så het! Jag mås­te sval­ka mig!

Med sig ha­de hon äk­ta ma­ken Sun­ne­ry Ja­mes, och de sågs bland an­nat spe­la strand­ten­nis ihop.

Det gäl­ler att hål­la tung­an rätt i mun när bol­len kom­mer fa­ran­de!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.