ASHTONS CHOC­KE­RAN­DE PENISPROTES!

Veckans NU! - - VECKANS NU! -

sin När Ashton med­ver­ka­de i tv- pro­gram­met "Co­nan" ny­li­gen till­sam­mans med

Den "2 1/ 2 män"- med­spe­la­re Jon Cry­er be­rät­ta­de han att han äger en låt­saspe­nis. an­vän­des när Ashton gjor­de ett sketch­pro­gram. – När Ashton skul­le va­ra na­ken i en scen var vi tvung­na att täc­ka över hans

har en rik­ti­ga pa­ket med nå­got och ing­en viss­te hur. Då sä­ger han plöts­ligt: "Jag

Jon. penisprotes i min trai­ler!" och vi tänk­te ba­ra: "Såklart du har…", be­rät­ta­de

En­ligt upp­gift har Mi­la och Ashton re­dan på­bör­jat ar­be­tet för att bli gra­vi­da igen. Här ses de med lil­la Wy­att.

"DE HAR RE­DAN BÖR­JAT FÖR­SÖ­KA" Ryk­te­na om att skå­di­sar­na skul­le va­ra gifta star­ta­de re­dan vid års­skif­tet då Ashton pos­ta­de den här bil­den på Fa­ce­book. "Gott nytt år från fa­mil­jen Kut­cher" stod det i san­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.