JEN­NY MCKÖTTY

Veckans NU! - - MIX -

Kött fi­fan! Skå­di­sen Jen­ny Mccart­hy, 42, är gift, men tycks än­då tri­vas ut­omor­dent­ligt bra på kött­mark­na­den. Så länge den be­står av bif­far som går att äta, för­stås.

I bör­jan av mars fick Chris Brown, 26, re­da på att han har en li­ten dot­ter – och blev där­för dum­pad av Kar­rue­che Tran, 26, som han va­rit otro­gen mot med bar­nets mam­ma. Nu tän­ker sång­a­ren en­ligt upp­gift fria till ex­et för att få hen­ne till­ba­ka.

Un­der en gra­tis­kon­sert i Ar­me­ni­ens hu­vud­stad Je­re­van ny­li­gen be­stäm­de Ka­nye West, 37, sig för att hop­pa ner i när­lig­gan­de damm för att han "vil­le kom­ma när­ma­re publi­ken". Fan­sen kas­ta­de sig ock­så ner i vatt­net vil­ket led­de till att po­li­ser och liv­vak­ter tving­a­des in­gri­pa och kon­ser­ten fick ett ab­rupt slut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.