SKÖN SNUB­BE

Veckans NU! - - MIX -

Bil­der från en gam­mal plåt­ning med La­dy Ga­gas fäst­man Tay­lor Kin­ney, 33, har plöts­ligt dykt upp. En gans­ka hå­rig, för­låt här­lig, histo­ria.

När Dra­ke, 28, upp­träd­de ny­li­gen choc­ka­de Ma­don­na, 56, bå­de rap­pa­ren och publi­ken ge­nom att plöts­ligt dy­ka upp på scen och kys­sa ho­nom. Dra­ke såg minst sagt för­vå­nad ut ef­teråt och ut­brast "Vad hän­de just?". He­ja Ma­don­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.