KOURT­NEY VI­SAR UPP SO­NEN

Veckans NU! - - MIX -

I slu­tet av för­ra året väl­kom­na­de Kourt­ney Kar­dashi­an, idag 36, och Scott Di­sick sitt tred­je barn till världen. Poj­ken, som har fått nam­net Rei­gn Aston, har hål­lits bor­ta från ramp­lju­set se­dan dess men ny­li­gen de­la­de Kourt­ney med sig av en bild på so­nen på Instagram. Nu har hon ock­så be­rät­tat hur det ovan­li­ga nam­net kom till.

– Vi har över­vägt nam­net Rain med de två ti­di­ga­re bar­nen. Nu blev det tred­je gång­en gillt, men vi ändrade li­te på stav­ning­en, sä­ger hon i tid­ning­en Pe­op­le.

"KAN TVING­AS

TA HJÄLP AV SUR­RO­GAT­MAM­MA" Stjär­nans förs­ta och hit­tills en­da gra­vi­di­tet var job­big. ” Jag kla­ga­de så myc­ket över att va­ra gra­vid. Jag kun­de ald­rig dröm­ma om att jag skul­le be­hö­va be om att få bä­ra ett barn igen”, sä­ger Kim.

Vi hål­ler tum­mar­na för att en even­tu­ell gra­vi­di­tet går bra så att North kan få sitt ef­ter­läng­ta­de sys­kon.

Att Kim är barn­kär märks tyd­ligt. En­ligt upp­gift vill hon ock­så ha en stor familj, pre­cis som systern Kourt­ney Kar­dashi­an, 36. Här syns de med North samt Kourtneys son Ma­son, 5, och dot­tern Pe­ne­lo­pe, 2.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.