EF­TER DET ENOR­MA BRÅ­KET SE­LE­NA GO­MEZ DUM­PAD AV ZEDD!

Veckans NU! - - RED CARPET - Av: BELLA HANS­SON FOTO: ALL Over PRESS

Un­der­bart är kort! I al­la fall för dj: n Zedd som nu rap­por­te­ras ha gjort slut med sång­ers­kan Se­le­na Go­mez ef­ter ba­ra fy­ra må­na­der.

Ija­nu­a­ri i år syn­tes dj: n Zedd, 25, och sång­ers­kan tilli­ka Justin Bie­bers ex Se­le­na Go­mez, 22, ihop för förs­ta gång­en på en ef­ter­fest till Gol­den Glo­be- ga­lan.

– Se­le­na är i sjun­de him­len. Hon har ald­rig va­rit lyck­li­ga­re och hon har Zedd att tac­ka för det. Hon är hund­ra pro­cent för­äls­kad i ho­nom, sa en käl­la till saj­ten Hol­ly­wood Li­fe då.

Se­dan stjär­nor­na blev ett par har de hun­nit med en hel del – bland an­nat att till­sam­mans släp­pa lå­ten ” I want you to know” som nu spe­las på dans­golv världen över.

"HON FLIP­PA­DE UR"

Men kär­lek­slyc­kan va­ra­de in­te länge ef­tersom Zedd, som egent­li­gen he­ter An­ton Zas­lav­ski, en­ligt upp­gift nu har läm­nat Se­le­na. An­led­ning­en? Hon är för kläng­ig.

– Se­le­na är väl­digt krä­van­de och av na­tu­ren väl­digt be­ro­en­de av sin part­ner. Hon kun­de ringa ho­nom fle­ra gång­er var­je dag och blev arg om han in­te sva­ra­de på en gång. Zedd fick nog av allt dra­ma, sä­ger en in­si­der och fort­sät­ter:

– Han skul­le ha åkt till Ge­or­gia för­ra vec­kan och träf­fat hen­ne, men var tung­en att stäl­la in på grund av en spel­ning. Då flip­pa­de Se­le­na ur och de ha­de ett stort bråk. Se­dan dess har Zedd und­vi­kit hen­ne.

Snyft!

"HON ÄR FÖR

KLÄNG­IG" Kär­lek­slyc­kan blev kort för sång­ers­kan Se­le­na Go­mez som ba­ra ef­ter någ­ra må­na­der har bli­vit dum­pad av sin dj: an­de pojk­vän An­ton "Zedd" Zas­lav­ski. Det var i ja­nu­a­ri som stjär­nor­na vi­sa­de sig till­sam­mans för förs­ta gång­en, då på en ef­ter­fest till Gol­den Glo­be- ga­lan.

Un­der sin kor­ta re­la­tion har Se­le­na och Zedd till­sam­mans hun­nit gö­ra och släp­pa lå­ten "I want you to know", som nu spe­las på dans­golv i värl­dens al­la hörn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.