"BO­RAT" ÄR TRE­BARNS­PAP­PA

Veckans NU! - - MIX -

Kol­la in Alec Bald­win, 57, han kan gö­ra fle­ra sa­ker sam­ti­digt: le­da en cykel, pra­ta i te­le­fon och dricka kaf­fe! Skå­di­sen Sacha Ba­ron Co­hen, 43, mest känd som ka­rak­tä­ren Bo­rat i fil­men med sam­ma namn, har bli­vit far­sa för tred­je gång­en! Han och hust­run Is­la Fisher, 39, väl­kom­na­de ny­li­gen so­nen Mont­go­me­ry till världen. Pa­ret har se­dan ti­di­ga­re dött­rar­na Oli­ve, 7, och Elu­la, 4.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.