JOR­DAN HAR OPE­RE­RAT BORT BRÖS­TEN! "JAG VILL ALD­RIG HA STO­RA TUT­TAR IGEN"

Veckans NU! - - MIX - E N I z A g A M w o N : L I M I S K A F

Sjut­ton år och åt­ta brösto­pe­ra­tio­ner ef­ter att hon la­de sig un­der kni­ven för förs­ta gång­en är 36- åri­ga Ka­tie ” Jor­dan” Pri­ces tut­tar nu till­ba­ka där de en gång bör­ja­de. Den om­ta­la­de tv­per­son­lig­he­ten har be­stämt sig för att sat­sa på en mer na­tur­lig look.

– Jag är så glad att jag har gjort mig av med de gam­la brös­ten. Äntligen har jag den kropp jag alltid har drömt om, sä­ger hon i tid­ning­en Now.

SLU­TAT AN­VÄN­DA BE­HÅ

Stjärnan, som har byggt en hel kar­riär kring sin fyl­li­ga barm, har gått från en re­jäl g- ku­pa till en mo­dest b- ku­pa.

Har gri­sar bör­jat fly­ga och hel­ve­tet fru­sit till is? Man skul­le näs­tan kun­na tro det ef­tersom nå­got minst li­ka otip­pat har hänt – Ka­tie ” Jor­dan” Price har ploc­kat ur si­na bröstimplan­tat!

Ka­tie "Jor­dan" Price har byggt en hel kar­riär kring si­na enor­ma bröst. Där­för blev många för­vå­na­de när stjärnan ny­li­gen vi­sa­de upp sin nya na­tur­li­ga look. Jor­dan har själv be­rät­tat att hon nu är im­plan­tatfri för förs­ta gång­en på 17 år. "MI­NA FRÄMS­TA KÄN­NE­TEC­KEN

ÄR BOR­TA"

Tid­ning­en Now har pub­li­ce­rat

nya bil­der från stjär­nans pri­va­ta fo­to­al­bum. Skill­na­den

är enorm.

Jor­dan har ope­re­rat brös­ten åt­ta gång­er. Som mest har de fyllt ut en h- ku­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.