DET HÖLL BA­RA I FEM MÅ­NA­DER… MI­LEY & PA­TRICK HAR GJORT SLUT

Veckans NU! - - STREET STYLE -

Otro­hets­skan­da­ler­na blev för myc­ket. Nu har stjär­nor­na Mi­ley Cyrus och Pa­trick Sch­war­ze­neg­ger av­slu­tat sin re­la­tion.

Sång­ers­kan Mi­ley Cyrus, 22, och kän­dis­so­nen tilli­ka mo­del­len Pa­trick Sch­war­ze­neg­ger, 21, ha­de ba­ra dej­tat i någ­ra må­na­der när de stöt­te på patrull i för­hål­lan­det. I mars an­kla­ga­des Pa­trick för att ha be­dra­git sin flick­vän med in­te mind­re än två and­ra tje­jer un­der sitt vil­da spring bre­ak- fi­ran­de i Mex­i­ko. Ögon­vitt­nen be­rät­ta­de då att de sett den unga mo­del­len my­sa till det med bå­de en okänd brunett och ex­et Tay­lor Burns, som han var ihop med 2013. Själv för­ne­ka­de Pa­trick be­stämt al­la an­kla­gel­ser men Mi­ley ska än­då ha bli­vit ra­san­de.

– Hon kän­ner att han har va­rit to­talt re­spekt­lös mot hen­ne och de­ras kär­lek ge­nom att hål­la på så­där i Ca­bo, sa en käl­la då till saj­ten Hol­ly­wo­od­li­fe.

"DET ÄR VERK­LI­GEN ÖVER"

Pa­trick lyc­ka­des än­då till slut över­ta­la Mi­ley att för­lå­ta ho­nom.

– Han sa att hon har hans hjär­ta i si­na hän­der

"HAN HAR VA­RIT RE­SPEKT­LÖS"

Det blev in­te en sär­skilt lång ro­mans för de unga stjär­nor­na Mi­ley Cyrus och Pa­trick Sch­war­ze­neg­ger. Nu upp­ges de­ras re­la­tion va­ra över ef­ter mind­re än ett halv­år.

Pa­ret har in­te setts till­sam­mans på ett tag. En­ligt upp­gift gjor­de de slut på grund av att Pa­trick var otro­gen un­der spring bre­ak i Mex­i­ko.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.