JA­KE GYL­LEN­HAAL & RACHEL MCA­DAMS PÅ MY­SIG DEJT "DE ÄR LYCKLIGA TILL­SAM­MANS"

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: BELLA HANS­SON FOTO: ALL OVER PRESS, BULLS

I över ett år har skå­de­spe­lar­na Ja­ke Gyl­len­haal och Rachel Mca­dams lyc­kats smy­ga med sitt för­hål­lan­de, men nu är de­ras he­ta käns­lor för varand­ra av­slö­ja­de!

Iju­ni för­ra året bör­ja­de kär­leks­ryk­ten kring skå­di­sar­na Ja­ke Gyl­len­haal, 34, och Rachel Mca­dams, 36, att cir­ku­le­ra. Stjär­nor­na sa­des då ha fat­tat tyc­ke för varand­ra me­dan de på­bör­jat in­spel­ning­ar­na av fil­men ” Sout­h­paw” till­sam­mans. Den sö­ta du­on sågs ute ihop fle­ra gång­er, bland an­nat var de på ro­man­tisk mid­dags­dejt och en box­nings­match.

– De har väl­digt bra ke­mi, sa en käl­la i Us Ma­ga­zi­ne då.

SKRAT­TA­DE KVÄL­LEN IGE­NOM

Se­dan dess har det va­rit re­la­tivt tyst från Ja­ke och Rachel, men då de en­vi­sa ryk­te­na lagt sig en smu­la har de bör­jat vå­ga vi­sa sig ute igen. Ny­li­gen var de på den lyx­i­ga re­stau­rang­en Odys + Pe­ne­lo­pe i Los Angeles. Ögon­vitt­nen såg dem ge­nom föns­terru­tan, och bil­der­na ta­la­de sitt tyd­li­ga språk. De bå­da stjär­nor­na såg ut att va­ra helt upp­slu­ka­de av varand­ras när­va­ro, och de skrat­ta­de och log ge­nom he­la dej­ten.

– De var djupt in­ne i en kon­ver­sa­tion. De är lyckliga till­sam­mans och tyc­ker väl­digt myc­ket om varand­ra, sä­ger en in­si­der till saj­ten Daily Mail.

Lo­ve is in the air!

"DE VAR HELT UPP­SLU­KA­DE AV VARAND­RA" Hun­ken Ja­ke Gyl­len­haal och "Dag­bo­ken"- stjärnan Rachel Mca­dams är kä­ra – och här är bild­be­vi­set! Ny­li­gen sågs de på en in­tim re­stau­rang­dejt. Ögon­vitt­nen be­rät­tar hur de skrat­ta­de och log mid­da­gen ige­nom. Ryk­te­na om att Ja­ke och Rachel dejtar kom re­dan för­ra ju­ni, och då sågs de bland an­nat gå på en box­nings­match till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.