NICHO­LAS HOULT HAR EN NY TJEJ

Veckans NU! - - MIX -

Sång­ers­kor­na Brit­ney Spe­ars, 33, och Ig­gy Aza­lea, 24, äg­nar sig åt avan­ce­rat nostal­gitrip­pan­de med våff­lat hår, mag­trö­jor och plas­tör­häng­en när de spe­lar in en mu­sik­vi­deo. Och de ver­kar nju­ta näs­tan obe­hag­ligt myc­ket av det… Vå­ra 90- tals­hjär­tan ban­kar hårt för den här bil­den på ett åter­före­nat Des­tiny’s Child. Beyon­cé, 33, Kel­ly Rowland, 34, och Michel­le Wil­li­ams, 34, fram­för­de en låt till­sam­mans un­der en ga­la i Las Ve­gas ny­li­gen, och nu ryk­tas det om att ban­det är på väg till­ba­ka på rik­tigt. Vi hål­ler tum­mar­na! Ex­et Jen­ni­fer Law­rence har gått vi­da­re för länge se­dan. Nu ver­kar det som att skå­di­sen Nicho­las Hoult, 25, ock­så har hit­tat en ny kär­lek. En­ligt upp­gift dejtar han ” Glee”- stjärnan Di­an­na Agron, 28.

– De träf­fa­des i hös­tas och har till­bring­at myc­ket tid med varand­ra på sisto­ne, sä­ger en käl­la en­ligt Us We­ek­ly.

Nu hål­ler vi tum­mar­na för det nya gul­li­ga pa­ret!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.