TAY­LOR SWIFTS MAM­MA DRAB­BAD AV CAN­CER

Veckans NU! - - MIX -

Tay­lor Swift, 25, och hen­nes mam­ma Andrea Swift, 57, har alltid stått varand­ra nä­ra. Nu är stjärnan i chock ef­ter att ha fått re­da på att mo­dern har drab­bats av can­cer. Tay­lor be­rät­tar själv på sin Tum­blr att det var hon som upp­ma­na­de Andrea att gå på läkar­kon­troll, och tip­sar si­na fans att gö­ra sam­ma sak.

– Om ni upp­ma­nar era för­äld­rar att gå på can­cer­kon­troll kanske det kan le­da till en ti­dig di­a­gnos och en lät­ta­re kamp, skri­ver hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.