MI­SCHA BARTON STÄM­MER SIN MAM­MA

Veckans NU! - - MIX -

” The O. C.”- stjärnan Mi­scha Barton, 29, har upp­täckt att hen­nes mam­ma Nu­a­la Barton, som ti­di­ga­re var hen­nes ma­na­ger, har un­dan­hål­lit hen­ne peng­ar. Nu stäm­mer skå­di­sen mo­dern och krä­ver att få peng­ar­na till­ba­ka – med rå­ge. En­ligt upp­gift ska be­lop­pet hon stäm­mer Nu­a­la på va­ra tre gång­er hög­re än den sum­ma hon bli­vit av med.

– Det är en tra­gisk be­rät­tel­se om en gi­rig mam­ma, står det i stäm­nings­an­sö­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.