MIL­LA JO­VO­VICH HAR FÅTT BARN

Veckans NU! - - MIX -

Mo­del­len Mil­la Jo­vo­vich, 39, har bli­vit två­barns­mam­ma. Ny­li­gen väl­kom­na­de hon och ma­ken Paul An­der­son, 50, sitt and­ra barn till världen. Det blev en flic­ka som ska he­ta Dashi­el Edan. Pa­ret har se­dan ti­di­ga­re dot­tern Ever, som föd­des 2007.

– Ever sä­ger att hen­nes lil­la­sys­ter ska få är­va al­la hen­nes klä­der, be­rät­ta­de Mil­la för någ­ra må­na­der se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.