FRED RIK JONS­SON

Veckans NU! - - MIX -

3. NÄR BRÖT DU MOT LA­GEN SE­NAST? 4. VAD ÄR DET KONS­TI­GAS­TE DU HAR STOP­PAT I MUN­NEN? 5. HUR BLIR DU NÄR DU ÄR FULL? 1. VIL­KEN SVENSK KÄN­DIS SKUL­LE DU HELST HÅNG­LA MED?

– Vad he­ter hon nu igen, den nya prin­ses­san? So­fia! Ja, hen­ne skul­le jag vil­ja hång­la med. Jag spa­na­de in hen­ne på kro­gen för tio år se­dan, när hon var en van­lig män­ni­ska. Jag tyck­te re­dan då att hon var snaj­dig.

2. SÅ DU TÄN­KER FÖR­SÖ­KA BRÄC­KA PRIN­SEN?

– Jag tän­ker in­te ba­ra för­sö­ka, jag tän­ker lyc­kas. Jag bju­der hen­ne på ita­li­ensk mat och får hen­ne på fall. Det spe­lar ing­en roll om hon gif­ter sig. De gifta kvin­nor­na är de bäs­ta. – Det var nog fak­tiskt igår kväll. Jag gick mot röd gub­be. Men till mitt för­svar var det helt tomt på ga­tan och in­te en bil så långt ögat nåd­de. – Jag åt en vit­cho­klad­gla­se­rad skorpion en gång. – Jag blir väl­digt glad och kär­leks­full. Jag kra­mas myc­ket. Fred­rik med­ver­ka­de ti­di­ga­re i "Sve­ri­ges mäs­terkock".

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.