LI­KA SOM BÄR

Veckans NU! - - MIX -

Svens­ke ar­tis­ten Magnus Ugg­la, 60, och ame­ri­kans­ke tv­per­son­lig­he­ten Ho­ward Stern, 61, li­ka, i al­la fall på bild. I verkligheten skul­le man kun­na skil­ja dem åt gans­ka lätt ef­tersom Ho­ward är näs­tan 30 cen­ti­me­ter läng­re

än sin svens­ke mot­sva­rig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.