Kär­leks­fest!

Veckans NU! - - VECKANS NU! - NU!- re­dak­tio­nen, So­fia, An­ja, Pau­li­na & Bella vec­kansnu@ fri­da­for­lag. se

Som­ma­ren när­mar sig med storm­steg och det märks – in­te minst i Hol­ly­wood där stjär­nor­na spri­der var­ma käns­lor om­kring sig.

Som du hör är det ett det bå­de kär­lek och in­tri­ger som vän­tar. Trev­lig läs­ning!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.