POLEDANCING NÅ­GON?

Veckans NU! - - MIX -

Mo­del­len Gi­gi Ha­did, 20, har de­fi­ni­tivt ett ut­se­en­de som kan få bi­lar att stan­na till – men un­der den här plåt­ning­en skul­le hon kun­na ut­gö­ra en ren tra­fik­fa­ra.

Suck. Upp­föl­ja­ren till ” Fifty sha­des of Grey” har pre­miär i feb­ru­a­ri 2017. Hur ska vi or­ka vän­ta tills dess?!

Kän­dis­psy­ko­lo­gen Dr Phil, 64, tyc­ker att Bru­ce Jen­ner, 65, är för gam­mal för en köns­kor­ri­ge­ring. Det sa han ny­li­gen i tv- pro­gram­met ” Jim­my Kim­mel live”. Den åsik­ten kan du stop­pa upp nå­gon­stans där so­len in­te

ski­ner, Dr Phil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.