FAISON & CACEE COBB HAR FÅTT EN DOT­TER

Veckans NU! - - MIX -

Se­ri­öst, jag val­de out­fit

först! ” Scrubs”- skå­di­sen Do­nald Faison, 40, har bli­vit pap­pa för and­ra gång­en. Ny­li­gen väl­kom­na­de han och Cacee Cobb, 37, en dot­ter till världen, vil­ket be­ty­der att so­nen Roc­co, 1, har bli­vit sto­re­bror.

– Säg hej till den ny­as­te kärleken i vå­ra liv, Wil­der Fran­ces Faison, skri­ver Cacee på Instagram.

Nå­gon som verk­li­gen de­lar lyc­kan med pa­ret är Jessica Simp­son som ut­setts till flic­kans gudmor!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.