JOBB BLEV KÄN­DA!

Veckans NU! - - MIX -

Li­vet har in­te alltid in­ne­bu­rit glit­ter och gla­mour för någ­ra av Hol­ly­woods störs­ta stjär­nor. In­nan de slog ige­nom ha­de många av dem fak­tiskt mer el­ler mind­re van­li­ga jobb.

MATVARUPACKARE BU­TIKS­BI­TRÄ­DE

Att pac­ka mat­va­ror i kas­sar åt kun­der var en kort­li­vad kar­riär som Snoop Dogg, 43, pro­va­de på in­nan han blev rap­pa­re.

– Jag var bätt­re på att stjä­la va­ror­na än att läg­ga dem i på­sar, har stjärnan sagt. "Ma­te­ri­al girl"- sång­ers­kan Ma­don­na, 56, ser in­te ut att äta allt för många mun­kar nu för ti­den, men när hon i yng­re da­gar flyt­ta­de till New York för att bli känd job­ba­de hon en kort pe­ri­od på Dun­kin' Donuts.

– Jag fick spar­ken för att jag spru­ta­de sylt på kun­der­na, sä­ger stjärnan.

AEROBICSINSTRUKTÖR

Kan du tän­ka dig "Al­ly Mc­be­al"- stjärnan Ca­lis­ta Flock­hart, 50, skri­ka "step touch" till ryt­misk mu­sik? Det är kanske in­te så kons­tigt, med tan­ke på att skå­di­sen en gång i ti­den gjor­de just det då hon job­ba­de som aerobicsinstruktör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.