NU

Veckans NU! - - MIX -

Alex­is Ar­quet­te, 45, het­te ti­di­ga­re Robert och har med­ver­kat i fle­ra fil­mer och tv- pro­gram, bland an­nat ” Pulp fic­tion”, ” Vän­ner” och ” The Wed­ding sing­er”. Hon är sys­ter till skå­di­sar­na Da­vid, Ro­san­na och Patricia Ar­quet­te. Skå­de­spe­lers­kan La­ver­ne Cox, 30, är en av värl­dens mest kän­da trans­per­so­ner. Hon slog ige­nom i se­ri­en ” Oran­ge is the new black”, där hon spe­lar rol­len som trans­sex­u­ell fäng­el­se­kund. Ny­li­gen po­se­ra­de hon na­ken i ma­ga­si­net Al­lu­re.

– Jag är en svart trans­sex­u­ell kvin­na. Jag gjor­de det här för det sam­häl­le jag re­pre­sen­te­rar, sä­ger hon om utvi­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.