DET lac­kar MOT Som­mar…

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY -

Vå­ren är här och som­ma­ren är på in­gång. Det be­ty­der att vi får läg­ga al­la mör­ka och ne­utra­la na­gel­lack åt si­dan och istäl­let sat­sa på färg, färg och än­nu mer färg!

Nu kan du få stans flör­ti­gas­te fran­sar med

Ey­elu­re na­tu­rals! I vinst­pot­ten lig­ger mo­del­ler­na "No 31" och "No 20". För att va­ra med och täv­la, sva­ra rätt på täv­lings­frå­gan och skic­ka in namn och post­a­dress till: vec­kan­snutav­ling@ fri­da­for­lag. se Märk mej­let "Ey­elu­re". Vi vill ha ditt svar se­nast den Ey­elu­re 2015.

Isa­do­ra Bel- air blue 79 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.