KY­LIE JEN­NER STALKAR SI­NA EX

Veckans NU! - - MIX -

Kar­dashi­an- fa­mil­jen har nog fått sin be­skär­da del av ef­ter­hängs­na be­und­ra­re. Men nu av­slö­jar lil­la­syr­ran Ky­lie Jen­ner, 17, att hon ock­så äg­nar sig åt stal­king. I al­la fall när det kom­mer till fö­re det­ta pojk­vän­ner.

– Ibland stalkar jag mi­na ex. Jag blir väl­digt ex­al­te­rad när de pub­li­ce­rar nå­got nytt på so­ci­a­la me­di­er, sä­ger hon i tid­ning­en Teen Vo­gue.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.