CO­LIN HAR IN­TE DEJ­TAT PÅ FY­RA ÅR

Veckans NU! - - MIX -

Man kanske kan tro att al­la hun­ki­ga Hol­ly­wood­män med välträ­na­de över­krop­par är rik­ti­ga kvin­notju­sa­re. Så är dock in­te fal­let med skå­di­sen Co­lin Far­rell, 38. Visst, tje­jer­na skul­le nog in­te ha nå­got emot att hänga med ho­nom, men stjärnan vill istäl­let fo­ku­se­ra på si­na två barn.

– Jag har in­te dej­tat på fy­ra år. Det finns in­te tid för så­dant i mitt liv just nu. Jag för­står om det är för­vå­nan­de för folk, men det är san­ning­en, sä­ger han i tid­ning­en Sun­day Ti­mes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.