TINKERBELL HAR SOM­NAT IN

Veckans NU! - - MIX -

Hol­ly­wood är i sorg. 34- åri­ga Paris Hil­tons evi­ga par­häst, chi­hu­a­hu­an Tinkerbell, har dött. Stjärnan av­slö­ja­de själv den trå­ki­ga ny­he­ten på Instagram.

– Mitt hjär­ta är krossat. Hon var en så­dan spe­ci­ell själ och vi gick ige­nom myc­ket till­sam­mans. Jag kan in­te fat­ta att hon är bor­ta, skri­ver Paris.

Tinkerbell blev 14 år, vil­ket i män­ni­sko­år skul­le va­ra 98.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.