KRIS­TEN & DAX GÅR I TE­RA­PI

Veckans NU! - - MIX -

Hur får man ett för­hål­lan­de att hål­la? Frå­gar man Kris­ten Bell, 34, och Dax She­pard, 40, så är sva­ret par­te­ra­pi. Du­on, som va­rit ihop i åt­ta år sä­ger sig ha gått till­sam­mans till en te­ra­peut se­dan bör­jan av sin re­la­tion.

– Du lyc­kas bätt­re med en trä­na­re på gym­met, och du kan in­te la­ga mat ut­an ett re­cept. Det är sam­ma sak med te­ra­pi, sä­ger Kris­ten i tid­ning­en Good House­kee­ping.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.