EME­LIE R YDBERG

Veckans NU! - - PSST -

1. VAR­FÖR PRA­TAR DU SÅ MYC­KET OM DI­NA BRÖST?

NAMN: Eme­lie Ryd­berg Ål­der: 25 år Aktuell: Del­ta­ga­re i ” Ex on the be­ach” i Ka­nal 11 – Allt­så, jag vet in­te. Kanske för att jag lev­de ut­an bröst i 20 år och när jag äntligen skaf­fa­de dem blev de fa­bu­lous?

2. VAD TYC­KER DI­NA FÖR­ÄLD­RAR OM DIN TV- KAR­RIÄR?

– Mam­ma tyc­ker att det är bå­de ro­ligt och job­bigt. Hon blir led­sen när hon tyc­ker att nå­gon är elak mot mig i tv. Pap­pa kol­lar in­te.

3. HUR ÄR DET EGENT­LI­GEN ATT SE SIG SJÄLV PÅ TV?

– När jag var med i ” Pa­ra­di­se ho­tel” var jag ovan och tyck­te att det kän­des kons­tigt. Men nu har jag vant mig. Jag tyc­ker det är bra att se sig själv ut­i­från så­där, man får nya per­spek­tiv. Jag har till ex­em­pel in­sett att jag rör mig som en kil­le. Det mås­te jag för­sö­ka gö­ra nå­got åt.

4. HUR MÅNGA HAR DU LE­GAT MED?

– Oj! Jag vet in­te ex­akt, men mel­lan 15 och 20 styc­ken.

5. FÅR DU MÅNGA ELA­KA KOM­MEN­TA­RER?

– Ja, men jag för­sö­ker ig­no­re­ra dem. I bör­jan tog jag åt mig, men nu ski­ter jag i det. Om nå­gon tolvå­ring på Instagram skri­ver att jag bor­de dö, spe­lar det in­te så stor roll för mig i det verk­li­ga li­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.