St ran­da­de stjär­nor!

Veckans NU! - - NEWS -

Läng­tar du till bad och strand? Det är ing­et emot vad du kom - mer att gö­ra ef­ter att ha spa­nat in al­la be­ach­ba­bes på si­dan 22.

Hjälp!

Det där är ing­en rik­tig haj, Court­ney Stod­den, 20. Ha­jar du?

Re­a­li­ty­stjär­nan Ajay Roches­ter, 46, tes­tar om det är möj­ligt att kry­pa på vatt­net. Jag är en fe­na på att knuf­fas!

Tv- per­son­lig­he­ten Ca­lum Best, 34, tyc­ker att flick­vän­nen Iant­he Rose Coch­ra­ne- Stack, 23, be­hö­ver ett re­jält lyft. Upp

i luf­ten allt­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.