Ex- tra myc­ket dra­ma!

Veckans NU! - - NEWS - NU!- re­dak­tio­nen, So­fia, An­ja, Pau­li­na & Bella vec­kansnu@ fri­da­for­lag. se

När ett för­hål­lan­de tar slut vill de fles­ta slip­pa ha nå­got mer med si­na ex att gö­ra, men den se­nas­te ti­den har fle­ra av stjär­nor­nas fö­re­det­ting­ar kru­pit fram från si­na göm­mor.

Vad är det man bru­kar sä­ga, kär­lek kom­mer och går men ex­en be­står?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.