Oops!

Veckans NU! - - NEWS -

Det blev visst li­te fel när Da­vid Beck­ham skul­le ta­tu­e­ra sig. Kol­la in hans och fle­ra and­ra kän­di­sars miss­lyc­ka­de gadd­ning­ar.

Li­te bläck un­der hu­den ver­kar in­te va­ra nå­gon big de­al för Hol­ly­woods in­vå­na­re. De fles­ta ta­tu­e­rar sig hejvilt, och ibland ut­an att tän­ka ef­ter sär­skilt myc­ket in­nan. Här är ce­leb­sen som nog ång­rar si­na gadd­ning­ar.

HAY­DEN PA­NET­TI­E­RE Hay­den Pa­net­ti­e­re, 25, lät ta­tu­e­ra in bud­ska­pet ” Lev ut­an ång­er” på ita­li­ens­ka över ryg­gen, men iro­niskt nog kom hon strax att ång­ra det. På grund av en fel­stav­ning står det näm­li­gen ” Lev ut­an skit”.

– Ja, den är fel­sta­vad, vem bryr sig? Det är ju tur att jag har den på ryg­gen, sa Hay­den ef­teråt.

ASHLEY GREE­NE En apo­strof kan va­ra skill­na­den mel­lan en van­lig kly­schig ta­tu­e­ring och en helt miss­lyc­kad så­dan. Skå­di­sen Ashley Gree­ne, 28, vil­le ha bud­ska­pet ” Li­vet är en dans” (” Li­fe’s a dan­ce” på eng­els­ka) på fo­ten men rå­ka­de glöm­ma det vik­ti­ga lil­la strecket. Oops.

CHRISTI­NA AGUI­LE­RA Tur i otu­ren var det när 34- åri­ga Christi­na Agui­le­ra skul­le ta­tu­e­ra in ma­ken Jor­dan Brat­mans ini­ti­a­ler på hebre­is­ka på ar­men, men det istäl­let blev någ­ra slump­mäs­si­ga bok­stä­ver som till­sam­mans bil­da­de "tolv" på hebre­is­ka. Tur ef­tersom för­hål­lan­det tog slut strax där­på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.