Holl ywood brin­ner upp!

Veckans NU! - - SIDAN 1 -

Ja­visst, det har tänts bå­de en och an­nan kär­lekslå­ga i Dröm­fa­bri­ken sen sist!

Su­per­hun­ken Brad­ley Coo­per har fått mo­del­len Iri­na Shayk på kro­ken, och de­ras pas­sion är så het att den bränns!

Mi­ley Cyrus har gått vi­da­re från Pa­trick Sch­war­ze­neg­ger och har sik­tet in­ställt på en viss kän­distjej. Se vem det är på si­dan 8.

Ben Aff­leck och Jen­ni­fer Gar­ner har kom­mit på ett väl­digt sex­igt sätt att hål­la liv i sin re­la­tion – de har an­ställt en sex­gu­ru. Blädd­ra snabbt till si­dan 24 för att få re­da på al­la smas­ki­ga de­tal­jer. Som du hör är kän­di­sar­na on fi­re – så sätt på dig grill­van­tar­na och bör­ja lä­sa!

NU!- re­dak­tio­nen,

So­fia, An­ja, Pau­li­na & Bella

vec­kansnu@ fri­da­for­lag. se

SI­DAN

48

SI­DAN

8

SI­DAN

24

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.