De väx­er upp så snabbt...

Veckans NU! - - SIDAN 1 -

Kän­ner du igen al­la kän­dis­barn som vux­it upp och bli­vit sto­ra?

I takt med att Broo­klyn för­vand­las till en ko­pia av sin pap­pa Da­vid Beck­ham har han bli­vit allt mer upp­märk­sam­mad. Broo­klyn har re­dan gjort mo­dell­de­but i mo­de­ma­ga­si­net Mad About Town och kopp­lats ihop med skå­de­spe­lers­kan Chloë Gra­ce Mo­retz. Men, pre­cis som vil­ken tonåring som helst har han ock­så ett ex­tra­jobb på ett café.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.