STJÄR­NANS UPP­GÅNG & FALL

Veckans NU! - - SIDAN 1 -

Ra­ketstart ef­ter att Lind­say med­ver­kat i fil­mer­na "Me­an girls" och "Fre­aky fri­day" i bör­jan av 2000- ta­let såg kar­riä­ren myc­ket lo­van­de ut. BAKOM LÅS & BOM I takt med att hon blev kän­dis bör­ja­de ivet spå­ra ur för stjärnan. Un­der 2007 greps hon för ratt­fyl­la två gång­er. FÖRÄLDRATRUBBEL Som om det in­te vo­re nog med en bit­ter skils­mäs­sa ham­na­de pap­pa Mi­chael i fäng­el­se för miss­han­del, ratt­fyl­le­ri och för att ha bru­tit mot sin vill­kor­li­ga dom. även mam­ma Di­na åk­te in för ratt­fyl­la. KÄR­LEK­SLYC­KA När Lind­say träf­fa­de dj: n Sa­mant­ha Ron­son såg allt li­te lju­sa­re ut för en stund. Men ef­ter att de gjor­de slut 2009 har Li­lo in­te haft nå­gon se­ri­ös re­la­tion. AR­BETS­LÖS För­ra året med­ver­ka­de Lind­say i fö­re­ställ­ning­en "Speed-the- plow", men den så­ga­des to­talt och se­dan dess har stjärnan haft svårt att få nya jobb.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.