MI­LEY

Veckans NU! - - SIDAN 1 -

Mi­ley Cyrus + Ca­ra Delevingne = sant! I al­la fall om Mi­ley får be­stäm­ma. Sång­ers­kan har näm­li­gen en re­jäl crush på sin he­ta mo­dell­kom­pis.

Ef­ter för­hål­lan­det med Pa­trick Sch­war­ze­neg­ger, 21, har Mi­ley Cyrus, 22, fått nog. Av män allt­så. Nu upp­ges hon va­ra på jakt ef­ter en flick­vän – och högst upp på lis­tan står mo­del­len Ca­ra Delevingne, 22! De bå­da unga stjär­nor­na har va­rit kom­pi­sar länge, men den se­nas­te ti­den ska he­ta käns­lor ha vux­it fram.

– De har kul till­sam­mans. Mi­ley tyc­ker att Ca­ra är su­per­cool, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hol­ly­wo­od­li­fe.

En­ligt upp­gift har sång­ers­kan alltid va­rit at­tra­he­rad av bå­de kil­lar och tje­jer. Ef­ter att hon gjor­de slut med ex­pojk­vän­nen Li­am Hemsworth, 25, ska hon ha pro­vat på att lig­ga med per­so­ner av sam­ma kön.

– Hon ex­pe­ri­men­te­ra­de med tje­jer ef­ter upp­brot­tet. Hon är öp­pen för det mesta, sa en käl­la i tid­ning­en Li­fe & Sty­le då.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.