HOPP­LA PÅL­LE

Veckans NU! - - MIX -

I'm so gnäg­gy! Häs­tar är bäst! Det ver­kar sång­ers­kan Ig­gy Aza­lea, 24, i al­la fall skri­va un­der på. ” Rid­ning­en hjäl­per mig att slapp­na av”, har hon be­rät­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.