ALI­CIA VI­KAN­DER BLIR MO­DELL

Veckans NU! - - MIX -

Det svens­ka stjärn­skot­tet Ali­cia Vi­kan­der, 26, har fått ett nytt ef­ter­trak­tat jobb. Hon ska näm­li­gen va­ra an­sik­tet ut­åt för Lou­is Vuit­ton.

– Det är in­te officiellt än, men det stäm­mer, av­slö­jar skå­de­spe­lers­kan för saj­ten The Hol­ly­wood Re­por­ter.

Ti­di­ga­re har mo­de­hu­set fron­tats av bland and­ra Ange­li­na Jo­lie och Michel­le Wil­li­ams.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.