ASHLEY OL­SEN HAR FÅTT BOR­RE­LIA

Veckans NU! - - MIX -

Hon blev bi­ten av en fäs­ting för fle­ra år se­dan. Nu vi­sar det sig att Ashley Ol­sen, 28, har drab­bats av sjuk­do­men bor­re­lia, vil­ken kan ge smär­tor i hu­den och pro­blem med hjär­tat.

– Hon är rik­tigt sjuk, det har för­vär­rats. Hon fick di­a­gno­sen i ett sent ske­de, sä­ger en käl­la en­ligt OK! Ma­ga­zi­ne.

En­ligt sam­ma käl­la har skå­de­spe­lers­kan mått då­ligt på job­bet i fle­ra må­na­der.

Krya på dig, Ashley!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.