GI­GI & CO­DY HAR GJORT SLUT

Veckans NU! - - MIX -

Ett av Hol­ly­woods mest kän­da unga par finns in­te läng­re. Mo­del­len Gi­gi Ha­did, 20, och ar­tis­ten Co­dy Simp­son, 18, har näm­li­gen gjort slut.

– De äls­kar varand­ra in­ner­ligt och har gjort slut i hopp om att växa på varsitt håll och att det kom­mer att fö­ra dem sam­man i fram­ti­den. De för­blir vän­ner ut­an hard fe­e­lings och kom­mer att va­ra varand­ras störs­ta sup­port­rar, sä­ger Gi­gis re­pre­sen­tant.

Sorg­ligt än­då!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.