KA­TE BOSWORTH AD­OP­TE­RAR

Veckans NU! - - MIX -

Skå­dis­pa­ret Ka­te Bosworth, 32, och Mi­chael Po­lish, 44, har va­rit gifta i ett och ett halvt år. Nu kän­ner de sig redo att bil­da familj. En­ligt upp­gift har stjär­nor­na be­stämt sig för att ad­op­te­ra ett barn ef­tersom de har haft pro­blem med att bli gra­vi­da.

– Ka­te vill ing­et hell­re än att bli mam­ma. Hon är väl­digt upp­spelt, sä­ger en käl­la en­ligt OK! Ma­ga­zi­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.