PÅ GLAM­MIG GA­LA

Veckans NU! - - RED CARPET -

Met- ga­lan i New York bru­kar

va­ra årets höjd­punkt när det gäl­ler vack­ra och

gal­na kän­disklän­ning­ar. Årets upp­la­ga, med te­mat

” Ki­na ge­nom ett för-sto­rings­glas”

, gjor­de ing­en be­svi­ken.

Calv in Kle­in Kar­dashi­an- syr­ran Ken­dall Jen­ner, 19, glitt­ra­de i Cal­vin Kle­in.

Kim Kar­dashi­an, 34, var en av många som sat­sa­de på ge­nom­skin­ligt kväl­len till ära. Hen­nes blå­sa kom från Ro­ber­to Cavalli och ma­ken Ka­nye West, 38, ut­gjor­de den per­fek­ta ac­ces­so­a­ren.

Hol­ly­wood­gla­mour till max! Mo­del­len Poppy Delevingne, 29, spa­ra­de in­te på kru­tet i sin de­talj­ri­ka stass från Mar­che­sa.

Röd­lu­van är pas­sé, nu är det Guld­lu­van som gäl­ler. Det vi­sa­de An­ne Hat­ha­way, 32, i sin Ralph Lau­ren- out­fit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.