Beyon­cés strik­ta mat­reg­ler

Veckans NU! - - RED CARPET -

1. Myc­ket ve­gansk mat ( men

fisk är okej ibland).

2. Tre hu­vud­mål om da­gen.

3. Ät en­ligt prin­ci­pen 80 pro­cent kol­hyd­ra­ter, 10 pro­cent pro­te­in och 10 pro­cent fett. ” Jag äls­kar att jag kan äta kol­hyd­ra­ter och än­då hål­la

for­men”, sä­ger Beyon­cé.

4. Drick myc­ket vat­ten. 5. En halv­tim­mes trä­ning

var­je dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.