BEN & JEN­NI­FER FÖR­SÖ­KER RÄD­DA KÄRLEKEN HOT­TAR UPP ÄK­TEN­SKA­PET MED EN SEX­GU­RU!

Veckans NU! - - RED CARPET - Av: BELLA HANS­SON FOTO: ALL Over PRESS

Det är in­te så kons­tigt att re­la­tio­nen går på tom­gång ibland när man som Jen­ni­fer Gar­ner och Ben Aff­leck har va­rit till­sam­mans i tio år. Där­för har de nu an­li­tat en sex­pert för att tän­da gnis­tan igen.

Ef­ter många år och tre barn till­sam­mans har nu skå­de­spe­lar­na tilli­ka äk­ta ma­kar­na Ben Aff­leck, 42, och Jen­ni­fer Gar­ner, 43, be­stämt sig för att hit­ta till­ba­ka till den he­ta pas­sio­nen de upp­lev­de som nykära. Ben och Jen­ni­fers äk­ten­skap har va­rit om­gi­vet av otro­hets­ryk­ten i många år, och Ben har även haft pro­blem med spel­be­ro­en­de vil­ket har tärt re­jält på re­la­tio­nen.

– Jen­ni­fer har va­rit oro­lig över att gnis­tan är bor­ta mel­lan dem, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer.

BRÄN­NER FLER KA­LO­RI­ER

En­ligt upp­gift tar Jen­ni­fer och Ben till al­la me­del för att åter tän­da kär­lekslå­gan, och det sät­tet som fun­ge­rat för dem är att hy­ra en sex­gu­ru. En­ligt käl­lor har ex­per­ten, som ut­bil­dar män­ni­skor i tantra­sex, lärt du­on mas­sor av nya, sex­i­ga mo­ves och po­si­tio­ner.

– Jen sä­ger att de­ras sex­liv är så hett nu att hon brän­ner fler ka­lo­ri­er än nå­gon­sin mel­lan la­ka­nen, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– Ben smy­ger iväg från job­bet he­la ti­den för en snab­bis med sin fru!

Det lå­ter ju som om det går rik­tigt bra, det där!

Sor­ry, kan in­te stan­na. Vi ska hem och nup­pa! "DET ÄR SÅ HETT"

Ben Aff­leck och Jen­ni­fer Gar­ner har hit­tat lös­ning­en på si­na äk­ten­skaps­pro­blem: de har an­ställt en sex­pert!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.