I STILL GOT IT

Veckans NU! - - MIX -

gå, Även kän­di­sar mås­te gå när de mås­te

De­ni­se om man sä­ger så. Det vi­sar skå­di­sen Ri­chards, 44, när hon be­sö­ker en ba­ja­ma­ja un­der ett event i Ka­li­for­ni­en. Skå­de­spe­lers­kan Ree­se Wit­herspoon, 39, skri­ver au­to­gra­fer ut­an­för en tv- stu­dio.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.