Vi fi­rar & hyl­lar...

Veckans NU! - - STREET STYLE -

La­gom till mors dag tyc­ker vi att det är på sin plats att lyf­ta upp någ­ra av Dröm­fa­bri­kens häf­ti­gas­te mor­sor. Who run the world? Moms!

SANDRA BUL­LOCK MA­DON­NA BEYON­CÉ GISELE BÜNDCHEN

Sandra, 50, har se­dan bör­jan av 90-

ta­let va­rit en aktiv och fram­gångs­rik skå­de­spe­lers­ka och har se­dan någ­ra år till­ba­ka även

sitt eget film­pro­duk­tions­bo­lag. Med en

ny rul­le stän­digt på gång är hon även mam­ma

till ad­op­te­ra­de so­nen Lou­is, 5, från New

Or­le­ans. Få är så kän­da som sång­ers­kan Ma­don­na, 56, vars kar­riär sträc­ker sig än­da till­ba­ka till 80- ta­let. Ge­nom åren har hon nått fram­gång ef­ter fram­gång med sitt ar­tis­te­ri, och än ver­kar hon ha mas­sor kvar att ge! Dess­utom har hon två bi­o­lo­gis­ka barn: Lour­des, 18, och Roc­co, 14, samt de ad­op­te­ra­de Mer­cy, 10, och Da­vid, 9, från Ma­lawi. Sång­ers­kan Beyon­cé, 33, ver­kar ha allt – en röst av guld, en kar­riär som stän­digt går upp­åt, och peng­ar i över­flöd. 2012 fick hon dot­tern Blue Ivy, 3, till­sam­mans med ma­ken Jay Z, och nu jong­le­rar hon bå­de familj och kar­riär som om det vo­re lätt som en plätt. Skön­he­ten Gisele, 34, har fle­ra år i rad ut­setts till värl­dens bäst be­tal­da och fram­gångs­ri­ka mo­dell av tid­ning­en For­bes. Hon har gått fler ca­t­wal­ker än vad nå­gon kan räk­na och var ett av Victo­ria's secrets an­sik­ten ut­åt un­der i många år. Till­sam­mans med Tom Bra­dy har hon bar­nen Ben­ja­min, 5, och Vivian, 2.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.