N

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: AN­JA KÄLLSTEDT FOTO: ALL OVER PRESS, BULLS

är det ny­li­gen var dags för årets om­gång av filmfes­ti­va­len i Can­nes vall­fär­da­de stjär­nor­na till den frans­ka sta­den – och skå­de­spe­lers­kan Si­en­na Mil­ler, 33, var en av dem. Men den brit­tis­ka fa­shio­nis­tan var in­te ba­ra där för att gå på rö­da mat­tan, hon pas­sa­de dess­utom på att so­la och ba­da. Si­en­na tog in på Ho­tel Du Cap Eden Roc och in­tog snabbt poolomår­det i en fla­ming­omönst­rad bi­ki­ni.

– Hon såg fan­tas­tisk ut, skri­ver tid­ning­en Daily Mail.

FÄST­MAN­NEN IN­TE MED

Även dot­tern Mar­lo­we, 2, var med på re­san, men skå­di­sens fäst­man Tom Stur­ridge, 29, syn­tes in­te till. Si­en­na och Mar­lo­we njöt dock av att få li­te egen­tid. De till­bring­a­de även en dag på ha­vet när de åk­te båt med någ­ra av stjär­nans vän­ner.

Snac­ka om att Si­en­na kan kons­ten att för­e­na nyt­ta med nö­je!

Den som ny­li­gen be­fann sig i Frank­ri­ke kanske fick syn på "Mis­sis­sip­pi grind"ak­tu­el­la skå­de­spe­lers­kan Si­en­na Mil­ler. Stjärnan var näm­li­gen där och njöt av vär­men.

Gäng­et tog sig om­bord på en stor yacht och från den so­la­de och ba­da­de de he­la da­gen. … tills den lil­la flic­kan var så trött att Si­en­na svep­te in hen­ne i en hand­duk och bar in hen­ne på rum­met.

Till­ba­ka vid ho­tel­let bu­sa­de Si­en­na och Mar­lo­we i poo­len…

Vi har verk­li­gen bra flyt, mam­ma!

"DE BA­DA­DE HE­LA DA­GEN"

En av da­gar­na åk­te stjärnan och dot­tern ut på ha­vet till­sam­mans med någ­ra vän­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.