BIE­BERS GAL­NA FYL­LE­SLAG

"HAN VAR SÅ JÄV­LA PAC­KAD"

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY -

Un­der en ef­ter­mid­dag på Las Ve­gas Hard Rock Ho­tel & Ca­si­no ny­li­gen lev­de skan­dal­stjär­nan Justin Bie­ber, 21, li­vets gla­da da­gar. Justin, som ti­di­ga­re i vå­ras bå­de i eg­na ka­na­ler och i Ellen De­ge­ne­res talkshow, bad om ur­säkt till fan­sen för sitt be­te­en­de den se­nas­te ti­den ver­ka­de ha glömt allt

Justin Bie­ber gick ny­li­gen ut i tv och bad om ur­säkt för sitt då­li­ga be­te­en­de den se­nas­te ti­den och lo­va­de att han skul­le lugna ner sig. Det höll in­te länge…

"HAN BRYD­DE SIG IN­TE ETT DUGG OM HUR HAN BE­TED­DE SIG"

Par­tyyyyyy! Justin Bie­ber var på ett re­jält fest­hu­mör ny­li­gen när han be­sök­te ett ho­tell i Las Ve­gas.

Justin spru­ta­de cham­pagne som en

äk­ta Stu­re­plans­snub­be.

… och ver­ka­de ha glömt all­ting vad lugna ner sig he­ter, nå­got han lo­va­de att han skul­le gö­ra ef­ter för­ra årets många skan­da­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.