OH SO­LE MIO

Veckans NU! - - MIX -

An­ne Hat­ha­way, 32, går ga­tan fram och skrå­lar för full hals till mu­si­ken hon lyss­nar på. El­ler så skri­ker hon på pa­pa­raz­zi­fo­to­gra­fen. Det är fritt fram för egen tolk­ning. Vis­sa blir star­struck, and­ra blir så fa­sci­ne­ra­de när de ser Ree­se Wit­herspoon, 39, att de re­a­ge­rar så­här.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.